Natanael

Natanael är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’Gud har givit (barnet)’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1647
Starkaste tidsperiod: 1900–24, 2000–

Namnsdag

22 december

efter en av Jesu apostlar.

Delar namnsdag med:

  • Jonatan (namnlängden)
  • Natan (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 9 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.