Natanael

Natanael är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’Gud har givit (barnet)’.

I den rikssvenska almanackan 22 december, efter en av Jesu apostlar.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1647
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under hösten 2021.