Moses

Moses är ett bibliskt namn, den grekiska och latinska formen av det gammaltestamentliga namnet Mose, på hebreiska Moshǽ, som i samband med namngivningen av Mose i vassen förknippas med verbet mashā ’dra upp’.

Sannolikt har det samband med ett egyptiskt ord mesu ’det födda; barn’, som bland annat ingår i namnet på flera faraoner, t.ex. Tot-mes, där första delen är ett gudsnamn. Mose kan vara en förkortad form av ett sådant namn.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1573
Starkaste tidsperiod: 1980–99

Namnsdag

20 december

Delar namnsdag med:

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.