Moses

Moses är ett bibliskt namn, den grekiska och latinska formen av det gammaltestamentliga namnet Mose, på hebreiska Moshǽ, som i samband med namngivningen av Mose i vassen förknippas med verbet mashā ’dra upp’.

Sannolikt har det samband med ett egyptiskt ord mesu ’det födda; barn’, som bl.a. ingår i namnet på flera faraoner, t.ex. Tot-mes, där första delen är ett gudsnamn. Mose kan vara en förkortad form av ett sådant namn.

I den rikssvenska almanackan 20 december.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1573
Starkaste tidsperiod: 1980—99

Om namnen