Moritz

Moritz är en tysk form av Maurits.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1579
Starkaste tidsperiod: 1900–09, 1930–39

Namnsdag

22 september

Delar namnsdag med:

  • Maurits (namnlängden)
  • Moje, Morris (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 22 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.