Morgan

Morgan är en angliserad form av ett keltiskt namn. Namnet är flertydigt. Det har bland annat ansetts innehålla orden mawr ’stor’ och can ’ ljus’.

Det har också härletts till fornwalesiska Morcant, där förleden är av ovisst ursprung och efterleden cant ’cirkel’. Även ordet mor ’hav’ har föreslagits ingå i förleden.

I den rikssvenska almanackan 28 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1818
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.