Monika (Monica)

Monika är av ovisst upphov. Det har föreslagits ha fenikiskt ursprung. Namnet har associerats med latinets monere ’varna, förmana’ och med grekiskans monachós ’munk’.

Sankta Monica var mor till den helige Augustinus.

I den rikssvenska almanackan 4 maj och i den finlandssvenska 15 juni.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1785
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen