Monika (Monica)

Monika är av ovisst upphov. Det har föreslagits ha fenikiskt ursprung. Namnet har associerats med latinets monere ’varna, förmana’ och med grekiskans monachós ’munk’.

Sankta Monica var mor till den helige Augustinus.

I den rikssvenska almanackan 4 maj och i den finlandssvenska 15 juni.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1785
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.