Moa

Moa anses vara en svensk ursprunglig smekform till ordet mor. I fornsvenskan är Modher ’mor’ känt som namn (jfr Bror, Syster).

Namnet har fått spridning genom författarinnan Moa Martinson (född Helga Maria Schwarz 1890). I slutet av 1990-talet var Moa ett av de mest populära flicknamnen.

I den rikssvenska almanackan 18 november.

Typ: kvinnonamn
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.