Mirjam (Miriam)

Mirjam är ett gammaltestamentligt namn med omdiskuterad härledning. Det har via latin och grekiska fått formen Maria.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1834 Göteborg
Starkaste tidsperiod: 1920–39, 1980–

Namnsdag

1 juli

Mirjam var enligt Gamla testamentet syster till Mose och Aron.

Delar namnsdag med:

  • Aron (namnlängden)
  • Mirja (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 30 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.