Mirjam (Miriam)

Mirjam är ett gammaltestamentligt namn med omdiskuterad härledning. Det har via latin och grekiska fått formen Maria.

I den rikssvenska almanackan 1 juli och i den finlandssvenska 30 april. Mirjam var enligt Gamla testamentet syster till Mose och Aron.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1853 Finland
Starkaste tidsperiod: 1920—39 (1980—99)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.