Melker

Melker är förmodligen av hebreiskt ursprung. Det är troligen sammansatt av hebreiskt mǽlæk ’kung’ och ’or ’ljus’ och betyder i så fall ’min kung är ljuset’.

I den rikssvenska almanackan 6 januari. Enligt kyrkotraditionen bar en av de tre vise männen namnet Melchior (jfr Baltsar och Kasper). 

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1426 Melchior
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1920—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.