Maximilian

Maximilian är bildat till latinets Maximinianus (n > l genom dissimilation, dvs. förändring av ett språkljud till större olikhet mot omgivande ljud), en utvidgning av Maximus ’den störste’.

Maximilian är ett tysk-romerskt kejsarnamn; mest kända är Maximilian I och Maximilian II, som levde på 1400- och 1500-talen.

Namnet Maximilian har också uppfattats som en sammanslagning av Maximus och Aemilianus, som skall ha givits för att hedra de gamla romerska härförarna Q. Fabius Maximus och P. Cornelius Scipio Aemilianus.

I den rikssvenska almanackan 1 februari.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1695
Starkaste tidsperiod: 1980—99

Om namnen