Maximilian

Maximilian är bildat till latinets Maximinianus (n > l genom dissimilation, dvs. förändring av ett språkljud till större olikhet mot omgivande ljud), en utvidgning av Maximus ’den störste’.

Maximilian är ett tysk-romerskt kejsarnamn; mest kända är Maximilian I och Maximilian II, som levde på 1400- och 1500-talen.

Namnet Maximilian har också uppfattats som en sammanslagning av Maximus och Aemilianus, som skall ha givits för att hedra de gamla romerska härförarna Q. Fabius Maximus och P. Cornelius Scipio Aemilianus.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1695
Starkaste tidsperiod: 1990–

Namnsdag

1 februari

Delar namnsdag med:

  • Max (namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.