Max

Max är en ursprunglig smekform till Maximilian.

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren. Till namnets popularitet har säkerligen Barbro Lindgrens böcker om Max, som började utkomma 1981, bidragit.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1825
Starkaste tidsperiod: 1985–99, 2000–

Namnsdag

1 februari

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 18 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.