Max

Max är en ursprunglig smekform till Maximilian.

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren. Till namnets popularitet har säkerligen Barbro Lindgrens böcker om Max, som började utkomma 1981, bidragit.

I den rikssvenska almanackan 1 februari och i den finlandssvenska 18 november.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1825
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen