Maurits (Mauritz)

Maurits är en form av latinets Mauritius ’härstammande från Mauretania (forntida kungarike i Nord-Afrika)’.

Den engelska formen är Morris, den tyska Moritz och den franska Maurice.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 22 september. Mauritius var namnet på en romersk härförare (död före 300), som led martyrdöden vid Agaunum (i dag St. Moritz) i Schweiz.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1575
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen