Maurits (Mauritz)

Maurits är en form av latinets Mauritius ’härstammande från Mauretania (forntida kungarike i Nord-Afrika)’.

Den engelska formen är Morris, den tyska Moritz och den franska Maurice.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 22 september. Mauritius var namnet på en romersk härförare (död före 300), som led martyrdöden vid Agaunum (i dag St. Moritz) i Schweiz.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1575
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.