Maurits (Mauritz)

Maurits är en form av latinets Mauritius ’härstammande från Mauretania (forntida kungarike i Nord-Afrika)’.

Den engelska formen är Morris, den tyska Moritz och den franska Maurice.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1575
Starkaste tidsperiod: 1900–29

Namnsdag

22 september

Mauritius var namnet på en romersk härförare (död före 300), som led martyrdöden vid Agaunum (i dag St. Moritz) i Schweiz.

Delar namnsdag med:

  • Moritz (namnlängden)
  • Moje, Morris (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 22 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.