Mattias (Mathias, Matias)

Mattias är ett bibliskt namn, den grekiska formen av hebreiskans Mattitjā (med variantformer) ’(Jahves) gåva’.

Namnet kom (genom former som Mattis och Mats) att sammanblandas med Matteus, som har samma ursprung.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 24 februari, efter en av de tolv apostlarna.

Mattiasdagen eller Matsmäss har i delar av Sverige i den folkliga kalendern räknats som den första vårdagen. Bl.a. förekommer rimmet ”Mattis med sitt långa skägg / lockar barnen utom vägg”. Jfr Matteusdagen 21 september (se Matteus).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1247
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.