Matteus

Matteus är ett bibliskt namn, den latinska formen via grekiskans Matthai’os av hebreiskt Mattáj eller Mattanjā (med variantformer) ’(Jahves) gåva’.

Namnet kom (genom former som Mattis och Mats) att sammanblandas med Mattias, som har samma ursprung. Matthew är en engelsk form.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1219
Starkaste tidsperiod: 1885–1919, 1990–99, 2010–

Namnsdag

21 september

efter den förste av Nya testamentets evangelister. Matteusdagen är en folklig märkesdag. Den kallas ”Matsmässa om hösten” för att hållas isär från Mattiasdagen 24 februari (se Mattias).

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.