Mats (Maths, Matts, Matz)

Mats är en nordisk (främst svensk) form av Mattias och Matteus. Namnet var äldst mest frekvent inom bondeståndet.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1494
Starkaste tidsperiod: 1950–69

Namnsdag

24 februari

Delar namnsdag med:

  • Mattias (namnlängden)
  • Matti (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.