Mats (Maths, Matts, Matz)

Mats är en nordisk (främst svensk) form av Mattias och Matteus. Namnet var äldst mest frekvent inom bondeståndet.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 24 februari.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1494
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen