Mats (Maths, Matts, Matz)

Mats är en nordisk (främst svensk) form av Mattias och Matteus. Namnet var äldst mest frekvent inom bondeståndet.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 24 februari.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1494
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.