Matilda (Mathilda)

Matilda är en latiniserad form av det tyska Mechtild, sammansatt av fornhögtyskt ma(c)ht ’makt, kraft’ och ‑hild 'strid, kamp'. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 14 mars, efter den tyska drottningen Mathilde (900-talet). Denna grundade ett nunnekloster i Quedlingburg, vilket ledde till att hon blev helgonförklarad.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1690
Starkaste tidsperiod: 1885—1909, 1990—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.