Marta (Martha)

Marta är ett bibliskt namn, av arameiskans Martā ’matmor; husfru’. Namnet fick spridning i Sverige genom frikyrkorörelserna på 1800-talet.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1439 Finland
Starkaste tidsperiod: 1885–1929, 2015–

Namnsdag

27 juli

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 26 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.