Marta (Martha)

Marta är ett bibliskt namn, av arameiskans Martā ’matmor; husfru’. Namnet fick spridning i Sverige genom frikyrkorörelserna på 1800-talet.

I den rikssvenska almanackan 27 juli och i den finlandssvenska 26 juli.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1439 Finland
Starkaste tidsperiod: 1885—1919

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.