Marina

Marina är ett latinskt namn, en femininform till Marinus ’som hör till havet’.

Namnet fick spridning i Europa under senmedeltiden på grund av ett populärt helgon med detta namn.

I den rikssvenska almanackan 20 november och i den finlandssvenska 9 oktober.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1304
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.