Marianne (Marianna)

Marianne är dels en sammansättning av Maria och Anne, dels en fransk form av Maria. Det kan också vara en form av det arameiska Mariamne (kung Herodes hustru; av Mariam, i sin tur en form av → Mirjam).

I den rikssvenska almanackan 4 april och i den finlandssvenska 15 augusti.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1675
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.