Marianne (Marianna)

Marianne är dels en sammansättning av Maria och Anne, dels en fransk form av Maria. Det kan också vara en form av det arameiska Mariamne (kung Herodes hustru; av Mariam, i sin tur en form av → Mirjam).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1675
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

4 april

Delar namnsdag med:

  • Marlene (namnlängden)
  • Marlen (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 15 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.