Mariana

Mariana är ett latinskt namn, en femininform till helgonnamnet Marianus, som i sin tur går tillbaka på Marius, ursprungligen ett romerskt släktnamn, möjligen bildat till mare ’hav’.

I den rikssvenska almanackan 30 april, till minne av Oskar II:s drottning, Sofia av Nassau, som också hette Mariana.

I folktraditionen förekommer rimmet ”Ture, Tyko och Mariana / de skola sommaren dana”, dvs. som vädret är dessa dagar så skall sommarvädret bli.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1403

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.