Maria

Maria är ett bibliskt namn. Det är en latinsk och grekisk form av det gammaltestamentliga namnet Mirjam med omdiskuterad härledning.

Under medeltiden var Maria för heligt för att användas som dopnamn i Sverige. Det introducerades här först 1579 via Karl IX:s första hustru Maria av Pfalz och blev senare vanligt i alla samhällsklasser.

På 1800-talet var Maria (efter Anna) det näst vanligaste kvinnonamnet, och idag är det allra vanligast av våra kvinnonamn.

I den rikssvenska almanackan 28 februari, till minne av Gustav IV Adolfs dotter. Bibelns jungfru Maria ihågkommes i vår nuvarande namnlängd på kyndelsmässodagen (2 februari) och Marie bebådelsedag (25 mars). I den finlandssvenska almanackan 2 juli.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1344
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.