Margit

Margit är en svensk (och norsk) form av Margareta.

I den rikssvenska almanackan 15 juni och i den finlandssvenska 20 juli.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: ca 1400
Starkaste tidsperiod: 1910–1929

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.