Malkolm (Malcolm)

Malkolm (Malcolm) är en engelsk form av det gäliska Maol Caluim ’Columbas tjänare’. Columba var ett av Skottlands mest populära helgon.

I den rikssvenska almanackan 28 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1664
Starkaste tidsperiod: 1900—19, 1990—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.