Malkolm (Malcolm)

Malkolm (Malcolm) är en engelsk form av det gäliska Maol Caluim ’Columbas tjänare’. Columba var ett av Skottlands mest populära helgon.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1664
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 1990–99, 2000–

Namnsdag

28 mars

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 22 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.