Maja

Maja är en ursprunglig smekform till Maria men används sedan länge som officiellt förnamn. Det har varit ett av de mest populära flicknamnen de senaste årtiondena.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1360
Starkaste tidsperiod: 1910–19, 1990–

Namnsdag

28 februari

Delar namnsdag med:

  • Maria (namnlängden)
  • Maisie, Majli, Manja, Mari, Marie, Mariella, Marielle, Marietta, Mariette, Marion, Marja, Marjatta, Marjo, Mary, Maryam, Mia, Mimmi, Mimmie, Molly (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 2 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.