Maj (Mai, May)

Maj är en svensk form av Maja, sannolikt i anslutning till månadsbeteckningen maj (och därmed det engelska May; jämför June).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1877
Starkaste tidsperiod: 1920–39, 2015–

Namnsdag

19 maj

efter ett helgon som levde i Avignon (600-talet).

Delar namnsdag med:

  • Majken (namnlängden)
  • May (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 2 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.