Maj (Mai, May)

Maj är en svensk form av Maja, sannolikt i anslutning till månadsbeteckningen maj (och därmed det engelska May; jfr June).

I den rikssvenska almanackan 19 maj och i den finlandssvenska 2 juli.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1877
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen