Maj (Mai, May)

Maj är en svensk form av Maja, sannolikt i anslutning till månadsbeteckningen maj (och därmed det engelska May; jfr June).

I den rikssvenska almanackan 19 maj och i den finlandssvenska 2 juli.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1877
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.