Magnus

Magnus är ett latinskt namn, identiskt med adjektivet magnus ’stor’. Från början har det varit ett binamn ’den store’.

Magnus var namn på flera kungar i Sverige och Norge under medeltiden. Den förste var Magnus den gode (död 1047), som var uppkallad efter Karl den store, Carolus Magnus.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 19 augusti, efter ett helgon som levde i Avignon (600-talet).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1100-talet
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.