Magnhild

Magnhild anses vara ett tyskt lån, sammansatt av fornhögtyskt Magan-/Megin‑ ’kraft, styrka, makt’ och ‑hild 'strid, kamp'.

I den rikssvenska almanackan 17 september och i den finlandssvenska 8 december.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten [ma(h)niltar] (genitiv)
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.