Magnhild

Magnhild anses vara ett tyskt lån, sammansatt av fornhögtyskt Magan-/Megin‑ ’kraft, styrka, makt’ och ‑hild 'strid, kamp'.

I den rikssvenska almanackan 17 september och i den finlandssvenska 8 december.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten [ma(h)niltar] (genitiv)
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen