Magdalena

Magdalena är ett bibliskt namn, egentligen ett binamn med betydelsen ’kvinnan från Magdala (en ort vid Gennesaretsjön)’. Magdala är en bildning till hebreiskans migdal ’torn’.

Den franska formen Madeleine har fått stor spridning.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 22 juli efter Maria från Magdala i Nya testamentet.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1455
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.