Lukas (Lucas)

Lukas är ett bibliskt namn, av latinets Lucánus ’invånare i Lucania (i Syditalien)’. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1309
Starkaste tidsperiod: 1990–

Namnsdag

18 oktober

efter evangelisten Lukas i Nya testamentet.

Delar namnsdag med:

  • Luka (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 18 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.