Lukas (Lucas)

Lukas är ett bibliskt namn, av latinets Lucánus ’invånare i Lucania (i Syditalien)’. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 18 oktober, efter evangelisten Lukas i Nya testamentet.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1309
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.