Liv

Liv är ett nordiskt namn, identiskt med fornvästnordiskt hlíf ’värn, skydd; sköld’. På senare tid har namnet snarast associerats med ordet liv.

I Snorre Sturlasons Edda (från början av 1220-talet) är Lif namnet på en kvinna som tillsammans med Liftrase överlever Ragnarök (världens undergång).

I Norden är Liv vanligast i Norge. Där fanns namnet redan under medeltiden och kom i bruk under senare hälften av 1800-talet i hela landet.

I den rikssvenska almanackan 12 april.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1885
Starkaste tidsperiod: 1980—99

Om namnen