Liv

Liv är ett nordiskt namn, identiskt med fornvästnordiskt hlíf ’värn, skydd; sköld’. På senare tid har namnet snarast associerats med ordet liv.

I Snorre Sturlasons Edda (från början av 1220-talet) är Lif namnet på en kvinna som tillsammans med Liftrase överlever Ragnarök (världens undergång).

I Norden är Liv vanligast i Norge. Där fanns namnet redan under medeltiden och kom i bruk under senare hälften av 1800-talet i hela landet.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1885
Starkaste tidsperiod: 1980–

Namnsdag

12 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.