Linus

Linus är ett bibliskt namn, en latinsk form av grekiskans Línos, som är av ovisst ursprung.

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren. Till en del kan detta säkerligen tillskrivas seriefiguren Linus i den amerikanska skämtserien Peanuts (”Snobben”) skapad 1950 av Charles M. Schulz.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1810
Starkaste tidsperiod: 1980–2010

Namnsdag

26 november

till minne av Linus, som efterträdde aposteln Petrus som biskop av Rom.

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 3 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.