Linda

Linda är ett tyskt namn, en ursprunglig smekform till namn på ‑linda, t.ex. Belinda, Rosalinda. Namnet har troligen kommit till Sverige via engelskan.

I den rikssvenska almanackan 20 juni och i den finlandssvenska 15 april.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1833 Finland
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.