Leopold

Leopold är ett tyskt namn, som går tillbaka på ett äldre Luitpold, sammansatt av fornhögtyskt liut ’folk’ och bald ’djärv’. Förleden har senare associerats med latinets leo ’lejon’.

I den rikssvenska almanackan 15 november, till minne av markgreven Leopold III (död 1136). I den finlandssvenska almanackan 28 juni.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1756
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.