Leopold

Leopold är ett tyskt namn, som går tillbaka på ett äldre Luitpold, sammansatt av fornhögtyskt liut ’folk’ och bald ’djärv’. Förleden har senare associerats med latinets leo ’lejon’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1756
Starkaste tidsperiod: 1920–44, (2000–)

Namnsdag

15 november

till minne av markgreven Leopold III (död 1136).

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 28 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.