Leif

Leif är ett nordiskt namn, en ursprunglig smekform till sammansättningar på ‑lev motsvarande fornsvenskt lef, fornvästnordiskt leifr ’arvinge, efterkommande’ (av urnordiskt *‑laibaR, ursprungligen ’något efterlämnat’).

Namnet är inte känt i Sverige i gammal tid men var i bruk i Norge och på Island under medeltiden.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 30 juni.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1852
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.