Lea

Lea är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’vildko’. Namnet har senare associerats med latinets lea ’lejoninna’.

I den rikssvenska almanackan 26/6 och i den finlandssvenska 5/1.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1777
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1930—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.