Lea

Lea är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’vildko’. Namnet har senare associerats med latinets lea ’lejoninna’.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1777
Starkaste tidsperiod: 1885–99, 1930–39, 2000–

Namnsdag

26 juni

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 5 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.