Laila (Lajla)

Laila är en finsk variant av nordsamiskans Láilá, som antas hänga samman med kvinnonamnet Aila.

Namnet fick spridning i Norden på 1880-talet genom översättningen av den norske sameforskaren J. A. Friis novell Fra Finnmarken; den finska versionens titel är Laila.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1875 Finland
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

5 juli

Delar namnsdag med:

  • Ritva (namnlängden)
  • Aila, Aili (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 5 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.