Lage

Lage är ett nordiskt (särskilt danskt) namn, motsvarande ‑lagi i fornvästnordiskt félagi ’kamrat’. Lagho är en latiniserad form.

Namnet var vanligt som adelsnamn i Danmark under medeltiden och förekommer även i folkvisor.

I den rikssvenska almanackan 27/2.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1297 Lagho
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.