Kristoffer (Christoffer m.fl. former)

Kristoffer är av grekiskt ursprung, Christós ’Kristus’ och férō ’bära, och betyder ’han som bär Kristus’.

Enligt legenden hjälpte Kristoffer vägfarande att ta sig över en flod. När han vid ett tillfälle skulle bära över ett barn, dignade han under tyngden. Barnet var Jesus och Kristoffer fick bära hela världens synder, som Kristus tagit på sig.

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 15/3.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1277
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.