Kristina (Kristin, Christina m.fl. former)

Kristina är ett helgonnamn, latinets Christiana, femininform till Christianus (se Kristian).

De vanligaste variantformerna är Kerstin, Kirsti och Kristin.

En tidig namnbärare i Sverige var kung Inges den äldres (död ca 1100) äldsta dotter. Den mest kända bäraren av namnet är väl drottning Kristina (1626—89).

Kristina blev i sen tid ett modenamn på 1940- och 1950-talen, främst på grund av prinsessan Christina (född 1943). Namnet är även i dag ett av de vanligaste kvinnonamnen.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 24/7, efter den heliga Christiana, en romersk martyr (300-talet).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten kr(e)stin 1100-talet
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1950—69)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.