Kristian (Christian, Cristian)

Kristian kan härledas ur latinets christianus ’kristen’. Variantformer är Christiern, Christer och Christen.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1291 Christianus
Starkaste tidsperiod: 1970–89

Namnsdag

13 november

Delar namnsdag med:

  • Krister (namnlängden)
  • Karsten, Kasten, Kristen, Risto (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 13 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.