Kristian (Christian, Cristian)

Kristian kan härledas ur latinets christianus ’kristen’. Variantformer är Christiern, Christer och Christen.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 13/11.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1291 Christianus
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.