Krister (Christer, Crister)

Krister, av äldre Christiern, är en nordisk form av Kristian.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 13/11.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1484 Halland
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen