Konstantin

Konstantin är ett latinskt namn, bildat till adjektivet constans ’ståndaktig, karaktärsfast’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 21/5, till minne av den romerske kejsaren Konstantin den store (död 337).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1345 Skåne; 1643
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1910—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.