Konrad (Conrad)

Konrad är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt Kuon(i)‑ ’djärv’ och ‑rāt ’råd; rådgivare’.

Konrad var under medeltiden ett av de mest omtyckta förnamnen i Tyskland. Det kom till Sverige i slutet av 1200-talet. Den lågtyska formen är Kor(d)t (se Kurt).

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 12/11, till minne av en biskop i Konstanz (död 976).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1293 Conradus
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1910—19 (1990—99)

Om namnen