Konrad (Conrad)

Konrad är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt Kuon(i)‑ ’djärv’ och ‑rāt ’råd; rådgivare’.

Konrad var under medeltiden ett av de mest omtyckta förnamnen i Tyskland. Det kom till Sverige i slutet av 1200-talet. Den lågtyska formen är Kor(d)t (se Kurt).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1293 Conradus
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 2000–

Namnsdag

12 november

till minne av en biskop i Konstanz (död 976).

Delar namnsdag med:

  • Knut (namnlängden)
  • Kuno (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 12 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.