Knut

Knut är ett nordiskt namn, identiskt med fornsvenskt knuter ’knuta; knut’. 

Under medeltiden bars namnet av flera danska och svenska kungar. Den mest kände är Knut den helige, som regerade i Danmark på 1000-talet.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 13/1, till minne av den danske hertigen Knut Lavard (död 1131). Hans dödsdag inträffade den 7/1, den dag då julen ansågs vara slut. Men på 1600-talet förlängdes julfirandet med en vecka, och Knut flyttades 1680 från 7/1 till den 13/1. Jfr det gamla talesättet ”Knut driver julen ut”.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten knutr
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.