Klara (Clara)

Klara är ett latinskt namn, bildat till latinets clarus ’klar; berömd’.

Clare är en engelsk form och Claire en fransk.

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 12/8, till minne av Sankta Clara av Assisi (död 1253).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1449
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1990—99), 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.