Kjell

Kjell är ett nordiskt namn, dels en sammandragen form av Kettil, dels en ursprunglig smekform till namn på ‑kel, ‑kil, t.ex. Eskil, Torkel.

I den rikssvenska almanackan 8/7 och i den finlandssvenska 8/6.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1548
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.