Kerstin (Kjerstin)

Kerstin är nordisk och lågtysk form av Kristina (> Kristin > Kirstin > Kerstin).

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 24/7.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1535
Starkaste tidsperiod: 1930—49 (1885—99)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.