Kent (Kenth)

Kent är en sammandragen form av Kenneth.

I England har namnet gått över till förnamn från att ursprungligen ha varit ett släktnamn (eller binamn), som givits en person från grevskapet Kent.

I den rikssvenska almanackan 22/3 och i den finlandssvenska 11/5.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1923
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.