Kennet (Kenneth)

Kennet är en angliserad form av de skotsk-gäliska namnen Cinaed ’född av eld’ och Cainnech ’vacker, skön’.

Cinaead var det gäliska namnet på Kenneth MacAlpin (död ca 858), som räknas som Skottlands förste kung.

I den rikssvenska almanackan 22/3 och i den finlandssvenska 11/5.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1898
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.