Kennet (Kenneth)

Kennet är en angliserad form av de skotsk-gäliska namnen Cinaed ’född av eld’ och Cainnech ’vacker, skön’.

Cinaead var det gäliska namnet på Kenneth MacAlpin (död ca 858), som räknas som Skottlands förste kung.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1898
Starkaste tidsperiod: 1940–59

Namnsdag

22 mars

Delar namnsdag med:

  • Kent (namnlängden)
  • Ken, Kennie, Kenny (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 11 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.