Katarina (Katrin, Catrine, Catharina, Catherine m.fl. former)

Katarina är ett grekiskt namn, Aikaterínæ, av ovisst ursprung. Namnet har tidigt associerats med grekiskans katharós ’ren, kysk’.

Det har spritts i många variantformer, som också blivit självständiga namn, t.ex. de nordiska formerna Karen, Kari, Karin, iriskans Kathleen, ryskans Katinka, Katja, engelskans Kate, Kay, Kitty. Catherine (och liknande) är en fransk form.

Det äldsta svenska belägget på Katarina är från 1100-talet, då en dotter till kung Inge den äldre fick namnet Katarina.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: ca 1100
Starkaste tidsperiod: 1885–99, 1960–79

Namnsdag

25 november

minnesdag för martyren Katarina av Alexandria (300-talet).

Delar namnsdag med:

  • Katja (namnlängden)
  • Catalina, Katalin, Katarzyna, Kate, Kathy, Katinka, Katri, Katrin, Ketty, Kitty, Käthe, Nina (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 25 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.