Justus

Justus är ett latinskt namn, bildat till adjektivet justus ’rättvis’.

I den rikssvenska almanackan 2/9, till minne av en biskop som verkade i Lyon på 300-talet.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1639
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen