Justus

Justus är ett latinskt namn, bildat till adjektivet justus ’rättvis’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1639
Starkaste tidsperiod: 1885–1909, 1990–99

Namnsdag

2 september

till minne av en biskop som verkade i Lyon på 300-talet.

Delar namnsdag med:

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.